Instytut
  1. Organizatorem Promocji jest Instytut zdrowia i Urody Lucyna Cecuła, Słomińskiego 5, 62-065 Grodzisk Wlkp. NIP: 7881456027
  2. Promocja organizowana jest dla klientów Instytutu Zdrowia i Urody Lucyna Cecuła zwanych dalej Uczestnikami Promocji.
  3. Promocja  dotyczy wyłącznie usług oferowanych w siedzibie Organizatora. Nie dotyczy produktów handlowych (kosmetyków, perfum, produktów typu herbata/miód itp.)
  4. Promocja dotyczy wyłącznie zabiegów w cenie regularnej (nie dotyczy zabiegów poniżej 180 zł , nie dotyczy pakietów, hitów tygodnia, voucherów prezentowych) – promocje się nie łączą
  5. Promocja obowiązuje od 1.05.2019-30.11.2019r – może być w każdej chwili przedłużona przez organizatora
  6. W okresie trwania promocji każdy klient, który wykupi u Organizatora Promocji dowolną usługę o wartości powyżej 500 zł otrzyma prawo do jednorazowego rabatu na zakup kolejnych usług u Organizatora Promocji. Rabaty przyznawane są w zależności od wartości usługi:

Wartość usługi 500 – 999,99 zł –rabat w wysokości 50 zł
Wartość usługi 1000 – 1999,99zł – rabat w wysokości 100 zł
Wartość usługi 2000 i wyższa – rabat w wysokości 200 zł

Jeśli w okresie miesiąca wartość zabiegów w cenie regularnej przekroczy 500/1000/2000 zł  kupon o odpowiedniej wartości może wejść w jej posiadanie  ( decyduje sprzedawca )
Klient może wykorzystać banknoty na dowolne zabiegi w Instytucie – może wykorzystać kilka banknotów podczas jednej wizyty.
Banknoty sumują się  (dwa banknoty za 100 zł, obniżają opłatę za usługę o 200 zł)

  1. Jako potwierdzenie prawa do rabatu Uczestnik Promocji otrzymuje kupon rabatowy („Banknot”) Instytutu Zdrowia i Urody o odpowiedniej wartości. Każdy „Banknot” posiada swój indywidualny numer. „Banknoty” można wykorzystać pojedynczo lub łącznie, uzyskując rabat do wysokości ceny wybranej usługi. Np. Uczestnik promocji otrzymał już „Banknoty” upoważniające do rabatu w wysokości 2x200 i 1x100 zł  - może je wykorzystać na usługę w cenie 500 zł lub większej albo wykorzystać na 3 usługi o cenach min. 2x200 i 1x100 zł lub wyższej. Każdy „Banknot” można wykorzystać tylko raz. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić personelowi przed zakupem usługi na którą Uczestnik promocji chce go wykorzystać.
  2. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę. Jeśli cena zabiegu jest niższa niż wartość banknotów – klient nie otrzymuje zwrotu reszty w postaci gotówki.
  3. „Banknoty” są ważne do 30.11.2019 roku co oznacza, że Uczestnik Promocji może wykorzystać je zamawiając usługę najpóźniej do tego dnia przy czym termin realizacji tej usługi przez organizatora Promocji nie powinien być późniejszy niż 31 grudnia 2019  roku.

Organizator promocji może w każdej chwili przedłużyć czas trwania promocji z korzyścią dla klienta

  1. Po w/w terminach „Banknoty” tracą ważność.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji promocji, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozliczenia promocji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  Administratorem danych osobowych jest Instytut Zdrowia i Urody Lucyna Cecuła.

Instytut zdrowia i urody Lucyna Cecuła Instytut zdrowia i urody Lucyna Cecuła
Szybki kontakt:
tel. 61 44 48 526 | 501 554 334
instytut@instytut-zdrowia.com.pl